زمان
دوشنبه، 5 خرداد 1399 Label

«فرهنگ رضوي» منتشر شد


دومين فصلنامه «فرهنگ رضوي» توسط حوزه هنري خراسان رضوي منتشر شد.
 
اين فصلنامه در ۱۶۰ صفحه با بخش هاي مختلفي هم چون ولايت و امامت، سبک زندگي، فرهنگ و هنر و آينده با آثار و گفتارهايي از منصور انوري، سيدعليرضا مهرداد، محمدعلي لطفي مقدم، محمود اکرامي فر و رضا حق پناه معارف رضوي را بررسي و تبيين کرده است.
 
 

 

 

 

                    دانلود                

                                                       

 


استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی