نام : محمدرضا
نام خانوادگی : رامبد
عنوان : نوازنده پيانو
تاریخ تولد : جمعه، 10 شهريور 1329
جنسیت : مرد
50 سال سابقه فعاليت هنري در بخش موسيقي و نقاشي دارند. فعاليت خود را در بخش‌هاي متعدد ادامه داده‌اند.

استاد: منصور دولو و ...

- 50 سال سابقه فعاليت هنري در بخش موسيقي و نقاشي دارند. فعاليت خود را در بخش‌هاي متعدد ادامه داده‌اند.

- كارشناس مسؤول واحد موسيقي خراسان

- كارشناس موسيقي ستاد دهه فجر و سازمان تبليغات اسلامي ايران

- مدرس موسيقي در خراسان

- عضو هيأت مديره انجمن موسيقي

- داور و رئيس هيأت داوري جشنواره موسيقي خراسان

- عضو شوراي رسيدگي و نظارت و دبير شوراي نظارت مركز موسيقي اداره كل ارشاد خراسان

- مقام اول موسيقي كشوري در دوره دانشجويي

- مقام اول موسيقي و نقاشي در خراسان دوره دانشجويي

- اولين دانش‌آموزي كه در سطح كشور گروه اركست در رامسر را رهبري نموده- 1346

- مقام اول حرفه‌اي نقاشان در سطح كشور- 1368

- نوازنده گروه موزيك و موسيقي و رهبري اركستر دانش‌آموزي كشور/ 49-46

- نوازنده و رهبري گروه موسيقي پيشاهنگ/ 69-64

- سرپرست ونوازنده منتخب گروه موسيقي دانش‌آموزي خراسان – 47

- رهبري اركستر بزرگ دانش‌آموزي برگزيده موسيقي رامسر- 47

- نوازنده و سرپرست گروه موسيقي گل‌ها در اداره فرهنگ/ 47-46

- سرپرست و نوازنده و آهنگ‌ساز گروه موسيقي جوان و اجراي برنامه هفتگي در راديو / 49-47

- نوازنده پيانو و سرپرست گروه موسيقي جوانان اصفهان وابسته به فرهنگ  و آموزش عالي / 54-52

- سرپرست واحد موسيقي ارتش بيرجند- 1350

- سرپرست واحد موسيقي ملي و نوازنده گروه لشگرهاي مشهد/ 52-50

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی