نام : سيدمهدي
نام خانوادگی : نورالحسيني
عنوان : خواننده آواز
تاریخ تولد : چهارشنبه، 10 بهمن 1335
جنسیت : مرد

- اساتيد: بهروز، عباس فرامرز، شاپور دلشادي

- 35 سال سوابق هنري در بخش آواز دارند.

- دريافت لوح تقدير از روزنامه خراسان 77

- دريافت لوح تقدير از از دانشگاه فردوسي 77

- دريافت لوح تقدير از اداره فرهنگ و ارشاد درگز

- دريافت لوح تقدير به مناسبت بزرگداشت خيام در نيشابور

- دريافت لوح تقدير از سفارت خارجه ايران در تركمنستان به مناسبت 22 بهمن

- دريافت لوح تقدير از سفارت خارجه ايران در قزاقستان

- اجرا در كشورهاي تركمنستان و قزاقستان

- اجرا در نيشابور

- اجرا در راديو و تلويزيون (برنامه شب شرقي)

- اجرا در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در مناسبت‌هاي مختلف

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی