نام : مسعود
نام خانوادگی : فلسفي
عنوان : نوازنده موسيقي سنتي
تاریخ تولد : شنبه، 3 اسفند 1336
جنسیت : مرد

- اساتيد: پرويز ياحقي، زاون اهانيان

- 27 سال فعاليت نوازندگي

- سابقه سرپرستي گروه اركست و تدريس موسيقي

- دريافت لوح تقدير به مناسبت‌هاي مختلف

- اجرا در مناسبت‌هاي مختلف در مراكز فرهنگي و هنري

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی