نام : واژه‌نامه مصور هنرهاي تجسمي‌(معماري، پيكره سازي و نقاشي)
نام خانوادگی : / پرويز مرزبان – حبيب معروف
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
عنوان: واژه‌نامه مصور هنرهاي تجسمي‌(معماري، پيكره سازي و نقاشي)

نويسنده: پرويز مرزبان – حبيب معروف

سال نشر: 1365

ناشر: سروش

مكان نگهداري: كتابخانه بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

 

چكيده: اين واژه‌نامه، از دو بخش كلي فارسي و انگليسي تشكيل مي‌شود.

به عبارتي با ارجاع هر واژه فارسي به بخش انگليسي كتاب، مي‌توان تعاريف اصلي و معاني و مرادفات دست دوم، و در موارد بسياري تصوير آن واژه‌را مشاهده نمود.

حجم بخش فارسي اين واژه‌نامه 100 صفحه است و بخش انگليسي و مصور آن در 175 صفحه تدوين شده است.

استان خراسان رضوی | نقشه سايت
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی