135933
  ۱۳۹۶/۴/۱۳
بچه های مسجد
افتتاح دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد
   

 

با حضور جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر خراسان، دفتر تئاتر مردمی بچه های مسجد در استان خراسان رضوی افتتاح شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved